Mindfulness bij autisme

Mindfulness training voor mensen met autisme.

Bij mindfulness-meditatie is het de bedoeling om de aandacht te richten (focussen), bijvoorbeeld op het lichaam, de ademhaling of op de geluiden die je hoort. Door het richten van je aandacht leer je gedachten, geluiden of ongewenste lichamelijke gewaarwordingen gemakkelijker los laten, om daar minder of niet meer door gehin- derd te worden. Door dit regelmatig te oefenen krijg je steeds meer controle op waar je je aandacht op richt. Dit maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker om piekergedachten te stoppen; op dergelijke mo- menten richt je bewust je aandacht op iets anders. Door meditatie te beoefenen leer je als het ware ‘de geest temmen’. Hierdoor leer je beter omgaan met spanning en stress.

Wat heeft mindfulness voor mensen met ASS te bieden?

Gedachten loslaten
Mensen met autisme hebben de neiging om tot in detail op dingen door te denken. Ze vinden het vaak moeilijk om gedachten los te laten, waardoor ze weinig rust ervaren in hun hoofd.
Door het oefenen met de meditaties lukt het steeds beter om ge- dachten los te laten door je aandacht ergens anders op te richten.

Meer rust
Mindfulness therapie kan helpen om meer rust te krijgen, zowel in je lichaam als in je hoofd. Hierdoor kun je beter herstellen van een drukke dag. Sommige mensen leren door te mediteren beter hun grenzen aan te voelen. activiteiten en raken daardoor eerder overbelast dan anderen.

Afname somberheidsklachten
Mensen met autisme zijn vaker somber dan anderen mensen. Dit komt mogelijk doordat zij sneller vastlopen in het werk, bij een opleiding of in een relatie.
Mindfulness therapie kan helpen om sombere gedachten te door- breken door ze te zien als ‘alleen maar gedachten’ en door er
niet verder op door te denken. Hierdoor voorkom je dat je in een vicieuze cirkel terechtkomt waarin de gedachten almaar negatiever worden.

Kortom, Mindfulness geeft de mogelijkheid om actief in te grijpen bij piekergedachten en dwangmatige gedachten en geeft rust waardoor je gemakkelijker kunt ‘ontprikkelen’.
Het is belangrijk om te weten dat Mindfulness geen ontspannings- therapie is. Verder wordt er niet uitvoerig ingegaan op dagelijks problemen.

Wat wordt er van jou verwacht bij deelname aan de training?
• U moet in staat zijn om elke dag een uur te besteden aan het doen van oefeningen.
• Tijdens de mindfulness training kunt u niet starten met een andere therapievorm en is het niet aan te raden te veranderen van medicatie.

Bij Het Gripshuis  in Vught wordt deze Mindfulness training gegeven door Ton Mutsaars. Er zijn 6-8 bijeenkomsten van ongeveer 1 uur.
Deze training wordt aangeboden als een individueel traject.
Er wordt gewerkt met het cursusboek; ‘ Mindfulness bij volwassenen met Autisme’, van Annelies Spek.

Waar: Het Gripshuis, Marktveld 3, Vught
Wanneer: na kennismakingsgesprek worden data en tijd in overleg bepaald
Tijd: zie hierboven
Meenemen:
Kosten: € 480.- tot € 640.- afhankelijk van aantal sessies
Aanmelden: 06-81918860 of info@tonmutsaars.nl